Vision

Vår vision på NEoE



Vår vision är att är att driva teknisk konsultverksamhet av mycket hög kvalitet.

Vårt övergripande mål är att arbeta för en så enkel, jämn och friktionsfri byggprocess som över huvud taget är möjligt. Genom att kombinera lång erfarenhet och hög kompetens inom el-teknik kan bolaget erbjuda sina kunder bästa kvalitet, högsta driftsäkerhet och god total ekonomi på våra tjänster och produkter.


Vårt arbetssätt bygger på äkta engagemang och att göra rätt från början.
Som ett mindre bolag, där alla är delaktiga, är vi effektivare på att kommunicera, samordna och skapa ett gemensamt mål medan vi samtidigt har resurser för att klara även omfattande projekt.

Detta skapar enligt vår mening förutsättningar för ett lyckat projekt där vår produkt med avseende på teknik, ekonomi och tid uppfyller vår kundens förväntningar