Uppdrag

Våra uppdrag på NEoE • Projektledning och projektering
  Arbete med projekt-/projekteringsledning, el- och energiteknik, visualisering och upprättning av digitala tvillingar.

 • Besiktning och kvalificerade utredningar
  Arbete med entreprenad- och anläggningsbesiktningar, periodisk tillsyn, kontroll, mätning och utredning av elmiljö samt teknisk DD.

 • Energi & Miljö
  Arbete med energipolitik och -kartläggning, energilagring och balansering, hållbarhet och förnybara energikällor.

 • Verksamhetsoptimering
  Arbete med effektivisering, strategi och genomförande, leverantörsavtal, upphandling, MOC (hantering av förändring), IOT, mätning, kontroll och uppföljning.

 • Person och Driftsäkerhet
  Arbete med säkert stopp/LOTO, BIA (analys av affärspåverkan), säkerhet och driftsäkerhet, BAS-P/U.